Tiếng Việt English China

 • BLUE OCEAN HOTEL
  51 Hoàng Kế Viêm, Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
  Tel: (84-511) 3 956 468
  Email: sales@blueceanhotel.vn

  Cuộc thi Pháo Hoa Đà Nẵng Năm 2013 (DIFC2013)
  Cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng 2013 sẽ giảm lượng vé mời và giảm luôn ...