Chi tiết tin

Hải Vân “thiên hạ đệ nhất hùng quan”

Lượt đọc : 182 || Ngày đăng : 16/01/2018

Ngay nay, bán đảo Sơn Trà vẫn còn hoang sơ với nhiều bãi tắm thơ mộng trải dài hàng chục kí-lô-mét. Du khách có thể đi từ cảng Tiên Sa ngược lên hướng bắc sẽ gặp bãi Tiên Sa. Theo truyền thuyết, ngày xưa các nàng tiên từ trời xuống đi dạo và tắm mát ở đây. Nếu đi xuống phía Nam thì gặp các bãi Xếp, bãi Bụt, bãi Nam thật quyến rũ, cảnh thần tiên hiện ra trước mắt. Duy cNgay nay, bán đảo Sơn Trà vẫn còn hoang sơ với nhiều bãi tắm thơ mộng trải dài hàng chục kí-lô-mét. Du khách có thể đi từ cảng Tiên Sa ngược lên hướng bắc sẽ gặp bãi Tiên Sa. Theo truyền thuyết, ngày xưa các nàng tiên từ trời xuống đi dạo và tắm mát ở đây. Nếu đi xuống phía Nam thì gặp các bãi Xếp, bãi Bụt, bãi Nam thật quyến rũ, cảnh thần tiên hiện ra trước mắt. Duy cNgay nay, bán đảo Sơn Trà vẫn còn hoang sơ với nhiều bãi tắm thơ mộng trải dài hàng chục kí-lô-mét. Du khách có thể đi từ cảng Tiên Sa ngược lên hướng bắc sẽ gặp bãi Tiên Sa. Theo truyền thuyết, ngày xưa các nàng tiên từ trời xuống đi dạo và tắm mát ở đây. Nếu đi xuống phía Nam thì gặp các bãi Xếp, bãi Bụt, bãi Nam thật quyến rũ, cảnh thần tiên hiện ra trước mắt. Duy cNgay nay, bán đảo Sơn Trà vẫn còn hoang sơ với nhiều bãi tắm thơ mộng trải dài hàng chục kí-lô-mét. Du khách có thể đi từ cảng Tiên Sa ngược lên hướng bắc sẽ gặp bãi Tiên Sa. Theo truyền thuyết, ngày xưa các nàng tiên từ trời xuống đi dạo và tắm mát ở đây. Nếu đi xuống phía Nam thì gặp các bãi Xếp, bãi Bụt, bãi Nam thật quyến rũ, cảnh thần tiên hiện ra trước mắt. Duy c