Loại Phòng

Đặt phòng

Hãy đặt một phòng phù hợp với ngân sách của bạn

Chọn phòng
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Người lớn
Trẻ em
Họ và tên
Email
Phone
Message

Thông tin liên hệ

LÔ 55-56 Trần Bạch Đằng, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Monday to Friday : 8.00am to 5.00 pm
Saturday : 8.00am to 3.00 pm
Sunday : closed